Hệ thống thông tin và truyền hình ảnh (PACS/RISLink)


 • PACS(Pictures archiving and communication system ) là hệ thống máy tính và phần mềm chuyên dụng
 • Thu nhận, lưu trữ, truyền và hiển thị hình ảnh theo chuẩn DICOM và các thông tin liên quan phục vụ cho công tác chẩn đoán và tra cứu

{tab=Ứng dụng}

PACS

 • Nhận hìnhảnh bệnh nhân từ thiết bị tạo ảnh, nâng cao hiệu quả xử lý bệnh nhân, đặc biệt đối với bệnh nhân cấp cứu
 • Thực hiện chẩn đoán, hội chẩn, đào tạo từ xa, mở rộng khả năng xem và báo cáo từ xa cho hệ thống hình ảnh truyền thống

RISLink

 • Là Hệ thống máy tính và phần mềm chuyên dụng được sử dụng để quản lý sổ sách, báo cáo, lưu trữ, thống kê, lập kế hoạch về bệnh nhân
 • Quản lý cơ sở vật chất của bệnh viện
 • Quản lý công việc chuyên môn của các bác sỹ,….
 • Kết nối các thiết bị tạoảnh (VietBa Dicom worklist)
 • Xử lý hình ảnh (VietBa DICOM viewer)
 • Quản lý thông tin bệnh nhân và kết nối với các hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, phòng khám (HIS, CIS,….)

{tab=Lợi ích}

 • Giảm nhiều chi phí và không gian lưu trữ hình ảnh so với phim.
 • Giảm chi phí thông qua tính năng cho phép in ảnh trên phim hoặc in trên giấy chuyên dụng

{/tabs}