Hệ thống thông tin kết nối khoa xét nghiệm – LABLink

 

  • LABLink được phát triển bởi công ty CP CNTT Việt Ba dựa trên nhu cầu quản lý khoa XN năm 2006
  • LABLink đã đạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2008

{tab=Tổng Quan}

  • Phần mềm LABLink phục vụ công tác thu thập tự động, xử lý và lưu trữ các thông tin tạo ra trong quá trình làm xét nghiệm (đăng ký, thu thập, lưu trữ kết quả xét nghiệm,….)
  • LABLink là thành phần tương đối độc lập trong toàn bộ hệ thống thông tin quản lý bệnh viện
  • LABLink có khả năng tích hợp, giao tiếp với các thiết bị xét nghiệm và với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS)

{tab=Lợi Ích }

  • Tận dụng tối đa hiệu suất của máy móc thiết bị, giảm thời gian, tránh chồng chéo
  • Đảm bảo tính chính xác của kết quả trả về
  • Giảm chi phí và thất thoát nhờ công tác quản lý chặt chẽ các mẫu xét nghiệm và lượng hóa chất sử dụng
  • Đảm bảo quy trình làm việc trong đơn vị(Workflow)

{tab=Thư viện ảnh}
Your text…
{/tabs}