Với thương hiệu đã được xây dựng trong ngành y tế, VIỆT BA nỗ lực phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành chăm sóc sức khỏe và nâng cao công nghệ y tế.

Sản phẩm chính của CÔNG TY VIỆT BA bao gồm:

Thiết bị Labo, hóa chất và tiêu hao

Thiết bị chẩn đoán hình ảnh: Giải pháp số hóa X-quang; Nội soi, Siêu âm…

Thiết bị khoa học kỹ thuật;

Công nghệ thông tin: LIS; PACS/RIS, HR/Salary, PhIS….

Hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật

BE PARTNERS!