{tab=Tổng quan}

Phần mềm DROC – Hệ thống thu nhập và xử lý hình ảnh bao gồm nhiều chức năng:

 • Quản lý thông tin bệnh nhân
  – Quản lý thông tin bệnh nhân kể từ lúc đăng ký sử dụng dịch vụ cho đến khi hoàn tất dịch vụ

  1. Tạo mới thông tin Bệnh nhân
  2. Cập nhập thông tin Bệnh nhân từ các hệ thống khác vào CSDL của DROC
  3. Sửa thông tin Bệnh nhân
  4. Xóa Bệnh nhân (Khi chưa thực hiện dịch vụ nào)
  5. Quản lý các thông tin khác
 • Quản lý thông tin đăng ký dịch vụ
  – Quản lý thông tin đăng ký dịch vụ khám bệnh của bệnh nhân

  1. Đăng ký dịch vụ mới cho Bệnh nhân
  2. Xóa dịch vụ đăng ký
  3. Quản lý kết quả dịch vụ của Bệnh nhân
 • Xử lý hình ảnh
  – Cung cấp các chức năng để nâng cao chất lượng hình ảnh

  1. Xoay ảnh
  2. Lật ảnh: lật theo chiều dọc, chiều ngang
  3. Điều chỉnh độ tương phản
  4. Phóng to, thu nhỏ ảnh
  5. Ghép,tách, cắt ảnh
  6. In ảnh ra máy in Lazer hoặc Dicom Printer
  7. Lưu ảnh ra nhiều định dạng :DCM, JPG, BMP,…..
 • Lưu trữ hình ảnh

{tab=Lợi ích}

 • Thu nhập kết quả từ thiết bị truyền ảnh đến phần mềm
 • Xử lý và nâng cao chất lượng hình ảnh
 • In ảnh theo yêu cầu của Bệnh nhân
  {tab=Thư viện ảnh}

{/tabs}